ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - CPS

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

CPS-ը Հայաստանի վառելիքի շուկայում առաջատար ձեռնարկություններից մեկն է: Այսպես, ընկերությանը բաժին է ընկնում բենզինի տարեկան ներկրման 40%-ը եվ դիզելային վառելիքի՝ 65%-ը: Եթե 2000 թվականին բենզինի ներկրման ծավալը կազմում էր 31 580 տոննա, իսկ դիզելային վառելիքինը՝ 19 540 տոննա, ապա այդ ցուցանիշը 2007 թվականին հասավ բենզինի համար 72 750 տոննայի, իսկ դիզելային վառելիքի համար՝ 47 250 տոննայի:

CPS ընկերության կողմից ՀՀ բենզինի ներկրման դինամիկան 2000-2007թթ. (տոննաներով)

You need to upgrade your Flash Player


CPS ընկերության կողմից ՀՀ դիզելային վառելիքի ներկրման դինամիկան 2000-2007թթ. (տոննաներով)

You need to upgrade your Flash Player

Բենզինի եվ դիզելային վառելիքի ներկրման ծավալների դրական շարժն անուղղակի կերպով արտացոլում է կորպորատիվ կառավարման համակարգի, արդյունավետ մենեջմենթի հաջողությունը եվ CPS-ի նկատմամբ ամբողջ շուկայի վստահությունը: