ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ - CPS

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

CPS structure

Նախագահ` Աշոտ Սալազարյան
Փոխնախագահ` Արա Հովհաննիսյան
Գլխավոր հաշվապահ` Սվետլանա Մուրադյան