ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ - CPS

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Պուշկինի 1

Հեռ.: +374 10 565 281
Ֆաքս: +374 10 526 746

E-mail: info [at] cps [dot] am
Ինտերնետային կայք: www.cps.am

Բանկային Հաշիվ

"Սիփիէս Օիլ" ՍՊԸ
ք. Երևան, Պուշկինի 1
Տնօրեն՝ Աշոտ Սալազարյան

ՀՎՀՀ 02665864

"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ
Հ/հ 1570028995300100

"Էվոկաբանկ" ՓԲԸ
Հ/հ 1660006430550100