ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ - CPS

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Պուշկինի 1

Հեռ.: +374 10 565 281
Ֆաքս: +374 10 526 746

E-mail: info [at] cps [dot] am
Ինտերնետային կայք: www.cps.am

Բանկային Հաշիվ

"Սիփիէս Օիլ Քորփորեյշն" ՍՊԸ
ք. Երևան, Պուշկինի 1

ՀՎՀՀ 02614085

"Ամերիա բանկ" ՓԲԸ
Հ/հ 15700 15079360100

"Պրոմեթեյ բանկ" ՍՊԸ
Հ/հ 16600 01996600100

"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ
Հ/հ 19300 45845980100