Առաքելություն

CPS ընկերության առաքելությունն է՝ նպաստել երկրի տնտեսության զարգացմանն ու ծաղկմանը, մեծացնել միջազգային համագործակցութունն ու գործընկերային հարաբերություններն այն ֆիրմաների հետ, որոնք վառելանյութի համաշխարհային շուկայում ունեն  բարձր վարկանիշ, ապահովել բարձրորակ վառելանյութի կայուն մատակարարում, զարգացնել մեծածախ բազաների եվ բենզալցակայանների ցանց, բավարարել սպառողների պահանջները՝ օգտագործելով ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ եվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մեծացնել սպասարկման ոլորտը, ապահովել ընկերության գործունեության թափանցիկությունը, ապահովել առողջ շրջակա միջավայրի որակի պահպանումը: